Ofte stillede spørgsmål

Her er svarende til de oftest stillede spørgsmål. Er dit spørgsmål ikke besvaret nedenfor, er du velkommen til ringe til os.

Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?

Du kan begynde at køre øvelseskørsel 3 måneder før du fylder 16 år.

Hvor lang tid tager det at erhverve sig kørekort?

Det er meget forskelligt, men de fleste 16 årige bruger ca. 3 måneder ved det almindelige forløb.?Ved det koncentrerede forløb tager det ca. 3 uger alt efter om der er ventetider på prøver.

Hvad skal jeg kigge efter når jeg vælger køreskole?

Du bør vælge en køreskole, der er medlem af Danske Kørelæreres landsforbund Det er din garanti. Desuden er det vigtigt at køreskolen overholder de pr. 1/7-1999 ikrafttrådte ændringer til kørekortbekendtgørelsen. Det betyder at du skal sikre dig, at køreskolen har en lektionsplan, der er i overenstemmelse med reglerne.

Hvordan forløber en teoriprøve?

Teoriprøven er en skriftlig prøve, hvor du sammen med andre elever får vist 25 forskellige dias-billeder på en stor billedskærm. Til hvert billede er der indtalt et spørgsmål samt 2-4 svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad du selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej.

Hvad koster en teoriprøve?

Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 600,- eller 900,- alt efter hvilken prøve der er tale om. Bliver du underkendt til en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

For at bestå teoriprøven, må man må højest have fejl i 5 billederne. Prøven bør principielt være fejlfri, men der er givet plads til at man kan bestå med de fem fejl. Det kan jo godt ske at man misforstår et spørgsmål eller at man er blevet forstyrret af et eller andet under prøven, man tager nemlig prøven sammen med andre.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?

Undervisnings planen foreskriver et minimum antal på 16 køretimer på vej, 4 køretimer på manøvrebane samt 4 køretimer på køreteknisk kursus.

Hvornår kan jeg gå til teoriprøve?

Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 16 år

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Hvor foregår den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet. Den praktiske køreprøve aflægges, ligesom teoriprøven, for politiet.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve vare ca. 30-45 minutter, den køreprøvesagkyndig (politiassistent) indtager kørelærerens plads og derfra iagttager han/hun elevens færdigheder i at køre bilen og føre den sikkert igennem trafikken.??Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.??Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet (husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr.

Hvornår kan jeg komme til praktisk køreprøve?

Du kan først blive meldt til den praktiske prøve, når din teoriprøven er bestået. Du kan tidligst aflægge prøve på din 17 års fødselsdag.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Ring til AMCA på 53181614 så guider vi dig igennem myndighedernes papirgangen. Har dit kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.?Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Når du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg, udover det kan det være godt at opfriske dine færdigheder og din reaktionsevne på et køretekniske anlæg i ny og næ. Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads, fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og skal afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg. Tidsforbrug ca. 4 timer.

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor uddannelseskarvene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette, kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Skal jeg på manøvrebane?

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion.?Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor du befinder dig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være 3 timer.

Hvor kan jeg klage over modtaget undervisning og aflagte prøver?

Det gør du skriftligt til Rigspolitiet, National Beredskabs Enhed,

Juridisk Sekretariat,

Polititorvet 14,  1780 Kbh. V