Uddanelsesforløbet hos bilkøreskolen

På denne side kan du få et overblik over kørekort forløbet og indholdet.

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

 

1.1
Betjeningsudstyr og instrumenter
  
1.1.1
Betjeningsudstyr
  
1.1.2
Instrumenter og kontrollys
  
1.1.3
Motor, tænding og speeder
  
1.1.4
Kobling
  
1.1.5
Gear
  
1.1.6
Styreapparat
  
1.1.7
Bremser

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

 

1.2
Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr
  
1.2.1
Førerens og ejerens ansvar
  
1.2.2
Styreapparat
  
1.2.3
Bremser
  
1.2.4
Lygter, reflekser og horn
  
1.2.5
Motor og udstødningssystem mv.
  
1.2.6
Energi- og miljørigtig kørsel
  
1.2.7
Bærende dele
  
1.2.8
Karrosseri
  
1.2.9
Særligt udstyr
  
1.2.10
Særlige køretøjer
 
1.3
Køretøjets dokumenter
  
1.3.1
Registreringsattest

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

 

3.1
Generelt om manøvreegenskaber
  
3.1.1
Fartegenskaber
  
3.1.2
Styreegenskaber
  
3.1.3
Førerens orienteringsvilkår
 
3.2
Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
  
3.2.1
Person- og varebiler
  
3.2.2
Lastbiler, herunder busser
  
3.2.3
Biler med påhængskøretøj
  
3.2.4
Traktorer, herunder motorredskaber
  
3.2.5
Motorcykler
  
3.2.6
Knallerter
  
3.2.7
Cykler

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

 

4.1
Opfattelse og reaktion
  
4.1.1
Bilistens vigtigste opgaver
  
4.1.2
Reaktionstiden
  
4.1.3
Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning
  
4.1.4
Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen
  
4.1.5
Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen
  
4.1.6
Uopmærksomhed og distraktion.
 
4.2
Syn og bevægelse
  
4.2.1
Synsretning og bevægelsesretning
 
4.3
Bedømmelse af afstand og hastighed
  
4.3.1
Bedømmelse af afstand
  
4.3.2
Bedømmelse af egen hastighed
  
4.3.3
Bedømmelse af andres hastighed
 
4.4
Lovbestemmelser om køreevne og helbred
  
4.4.1
Alkohol
  
4.4.2
Narkotika
  
4.4.3
Sygdom, medicin, træthed og lignende
 
4.5
Andre trafikanters adfærd
  
4.5.1
Ulykker, alder og trafikantart
  
4.5.2
Aldersbetingede vanskeligheder

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     4 x 45 MINUTTER

 

2.

MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS

  
 

2.1

Forberedelse til kørsel

 
 

2.2

Igangsætning og standsning

 
 

2.3

Kørsel i 8-tal

 
 

2.4

Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning

 
 

2.5

Baglæns kørsel med svingning

 
 

2.6

Forlæns og baglæns slalom

 
 

2.7

Parkering ved vejkant

 
 

2.8

Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade

 
 

2.9

Vending

 
 

2.10

Parkering i båse

 

 

 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     3x45  MINUTTER

 

 

6.1

Anvisninger for færdslen

 

6.2

Sikker og uhindret afvikling af færdslen

   

7.

MANØVRER PÅ VEJ

 
 

7.1

Igangsætning og standsning ved kørebanekant

 

7.2

Placering under ligeudkørsel

 

7.3

Hastighed under ligeudkørsel

 

7.4

Vognbaneskift og sammenfletning

 

7.5

Vending og baglænskørsel

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.       3x45 MINUTTER

 

 

7.6

Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.

 

7.7

Møde

 

7.8

Kørsel foran eller efter andre

 

7.9

Overhaling

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     3x45  MINUTTER.

 

 

7.10

Kørsel i trafiksanerede områder

 
 

7.11

Fremkørsel mod kryds

 
 

7.12

Ligeudkørsel i kryds

 
 

7.13

Højresving i kryd

 
 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER.     
 

7.14

Venstresving i kryds

 

7.15

Kørsel i rundkørse

 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER
 

7.9

Overhaling

 

7.16

Kørsel på motorve

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER
 

7.17

Kørsel ved siden af andre

 
 

7.18

Standsning og parkerin

 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER.   
 

7.19

Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

 

7.20

Kørsel i tunnel

 

7.21

Kørsel ved letbane

 

10.1

FORBREDELSE TIL KØREPRØVE

 

10.2

Køreprøvens gennemførelse

10.3

10.3

Lovbestemmelser om kørekort

 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     4 x 45 MINUTTER.   
 

8.1

Særlige risikoforhold

 
 

8.2

Egne holdninger og adfærd

 

9.1

MANØVRER PÅ KØRETEKNISKE ANLÆG

  
 

9.2

Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse

 
 

9.3

Hindringer på vejen og slalom

 
 

9.4

Genvindelse af vejgreb efter udskridning

 
 

9.5

Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant

 
 

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     5 x 45 MINUTTER

UNDERVISNINGSTIDENS SAMLEDE VARIGHED.     2x45 MINUTTER

Ring til os Send en mail